Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH TM THY LONG 

Địa chỉ: 27/8, ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Tel : 028 - 37100337     Fax: 028 - 37100338.

Emai: info@thylong.com.vn      Website: www.thylong.com.vn 

(*) là thông tin bắt buộc.